Aktivitet- og samværstilbud (§104)

Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse​

Hos Fonden Nørre Vesterskov baserer vi vores arbejde med udgangspunkt i servicelovens §103 og §104. Dette gør os i stand til at udarbejde individuelle undervisningsforløb for udsatte unge. Vores botilbud er beliggende i Dybvad blandt landlige omgivelser lige på grænsen mellem Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev. Vi byder velkommen til alle unge i Nordjylland med særlige behov.

Paragrafferne lyder således:

§103 – Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

§104 – Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for aktivitets- og samværstilbud for opretholdelse og forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Vi skaber et godt liv

Vores aktivitets- og samværstilbud skal ses, som et alternativ til beskyttede værksteder, hvor der lægges vægt på at finde meningsfulde opgaver her på stedet, men også i mindre virksomheder og i landbruget. Dette sker med henblik på udslusning til job med løntilskud hos private arbejdsgivere. Da der er tale om individuelle handlingsplaner, vil målene for den enkelte være forskellige.

Til vores forskellige tilbud er der tilknyttet en fast faglærer med professionel baggrund og bred erfaring i at vejlede. Arbejdsopgaverne spænder vidt efter forskellige interesser. Vi har alt fra arbejde med træ til dyrkning af grøntsager. Hos Nørre Vesterskov har vi en række ønsker til den enkelte elev.

Vi ønsker at:

  • skabe det gode liv – sætte det enkelte individ i fokus
  • sikre en meningsfuld hverdag og undgå isolation og udstødelse
  • skabe samvær og netværk
  • skabe et fællesskab, hvor den enkelte udvikler evnen til at samarbejde
  • udviklingstræne i såvel praktiske som sociale færdigheder
  • skabe et udviklingsperspektiv og sikre vedligehold af allerede opnåede færdigheder
  • udsluse til det private arbejdsmarked via praktik og/eller løntilskudsjob (skånejob) for den del af gruppen, der har ønske om og ressourcer til dette.

Kontakt os for eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til paragraf 103, 104 eller vores værksteder, er du velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 98 86 91 11 eller på mail info@nr-vesterskov.dk. Du kan også følge med på Facebook, hvor vi løbende opdaterer.