Klasseundervisning

Klasseundervisning i dansk, matematik, samfundsfag med mere

På Nørre Vesterskov tilbyder vi ugentligt klasseundervisning.

Vi bestræber os efter, at de unge på Nørre Vesterskov har mulighed for, at udvikle samt uddanne sig bedst muligt. Vi opfordrer alle elever til at deltage i undervisningen. Undervisningen er altid særligt tilrettelagt hver elev, så der vil altid være mulighed for, at udvikle sig samt at lære noget nyt.

Hensigten med undervisningen er vedligehold af faglige kompetencer – dvs. det eleven kan og det eleven skønnes at have mulighed for at lære med udgangspunkt i den nærmeste udviklingszone. I undervisningen lægges der vægt på både det fælles arbejde, fælles gennemgang og samtale gennem fælles drøftelser. Den individuelle undervisning tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og kompetencer.

I dansk arbejdes med fælles tekstarbejde og – forståelse. Der arbejdes individuelt med eksempelvis ordklasser, genfortælling og i et vist omfang tekstskrivning.

Vi benytter ofte det kommunale bibliotek i undervisningen.

I matematik arbejdes der bl.a. med talforståelse og de fire regningsarter, ligesom der arbejdes med at løse tekstopgaver og praktisk matematik.

Mange elever profiterer at struktur. Derfor er der altid et tydeligt og struktureret program for dagen med indlagte pauser og bevægelse.

Foruden dansk og matematik har vi også undervisning i engelsk og samfundsfag efter den unges behov og ønske.

Vi tilbyder løbende temadage omhandlede blandt andet:

  • Demokrati og valg
  • Sikker trafik
  • SKAT
  • SSP-samarbejde
  • Jagt
  • Virksomhedsbesøg
  • Førstehjælp
  • Sociale medier
  • Mobning og sammenhold