Heste & Smådyr

Heste og smådyr

Rideværkstedet er ikke kun for dig, som i forvejen er en dygtig rytter, men også for dig, som bare er glad for heste, og som har lyst til og mod på at lære mere om ridning, pasning af heste, og som har lyst til at opleve de skiftende årstider og den spændende natur, der er omkring Nr. Vesterskov. På rideværkstedet bruger vi meget tid sammen med hestene.

Det indbærer alt lige fra fodring, strigling, læring om hestens røgt og pleje, vedligehold af udstyr og de omkringliggende områder og ikke mindst en masse ridning i den fantastiske natur omkring Nr. Vesterskov.

Der er både mulighed for at ride lange ture, men også for at modtage rideundervisning af en uddannet ridelærer.

Selvom du er tilknyttet et af de andre værksteder det meste af tiden får du også mulighed for at modtage rideundervisningen og være med til at passe hestene.

På rideværkstedet lærer du:

 • At ride
 • At passe hestene
 • At deltage i den årlige ridelejr
 • At få viden gå på mod og erfaringer
 • At vedligeholde og styrke dine færdigheder i praktisk dansk, matematik og samfundsmæssige forhold
 • At begå dig på arbejdsmarkedet gennem eksterne praktikforløb, som samtidig kan være med til at afklare dit fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Almindelig Daglig Levevis (ADL)

ADL er, at lære at klare så mange praktiske gøremål som muligt. På Nr. Vesterskov sætter vi ADL i højsædet, da det spiller en stor rolle i udviklingen af eleverne, idet er med til at eleverne får en større autonomi over eget liv. Det overordnede formål for Nr. Vesterskov er at give den enkelte de bedste betingelser for, at kunne leve et selvstændigt og meningsfuldt liv med størst mulig grad af indflydelse og medbestemmelse på egen situation.

Vi vil gerne udvikle den enkeltes ressourcer og vise, at alle kan bidrage til fællesskabet. Succes for os er at komme fra magtesløshed til mestring af livet.

På rideværkstedet finder du en hel del ADL.

Eksempler på ADL:

 • Rengøring
 • Ansvarsbevidsthed
 • Planlægning
 • Matematik – fodring og indkøb
 • Praktiske udendørs opgaver

Motivation

På Nr. Vesterskov er motivation en vigtig faktor. Hestene giver motivation. En fælles motivation, som vi håber kan åbne elevens syn for andres virkeligheder. At kunne sætte sig ind i andres virkelighed, giver en god forståelse for det medmenneske, man måtte arbejde med. Der er ingen tvivl om, hvordan vores rideværksted giver en læring af forståelse for hinanden og at vi alle har brug for fællesskabet.

Det er i arbejdet med hestene motivationen skabes for vores elever. Drømmen er, at kunne anvende elevernes ønsker og motivation samtidig med, at vi ikke går på kompromis med den nødvendige færdighedstræning inden for f.eks. dansk, matematik, madlavning, rengøring, håndværk m.v. Vigtigere er, at vi heller ikke går på kompromis med læring inden for de sociale områder som f.eks. samarbejde og kommunikation eller områder som velvære, fysik og balance.

Alt dette oplever vi, som en stor del af elevernes følelse af succes. Succes for os, er at komme fra magtesløshed til mestring af livet.

Narrativer

I praksis er narrativer med til at skabe fortællinger gennem livet. Fortællinger, som har indflydelse på individers følelser og handlinger. Ydermere handler narrativer i praksis om at synliggøre samt sandsynliggøre, at det, som der bliver fortalt, aldrig er det hele af, hvad der er muligt at fortælle.

Narrativer handler om, at kunne se det mest konstruktive ståsted i sit liv. Her tales der om at kunne finde det sted, hvor man kan ”stå og se” på sit liv og danne et overblik. Vi hjælper eleverne på Nr. Vesterskov til at movere rundt i de uoverensstemmelser, samt udfordringer de måtte møde på deres vej.

På Nr. Vesterskov arbejdes der med, at give eleverne en følelse af betydning for dem selv og deres kammerater. Vi bliver til tider mødt af elever med dominerende negativt narrativ. Der er det vigtigt for Nr. Vesterskov, at kunne hjælpe med at ændre narrativet for eleverne. At de kan få vendt narrativet om til, at eleven ikke føler sig ligegyldig og samtidigt kan medvirke til, at give eleven en fornemmelse af sit værd som menneske.

På værkstederne er det hele en arbejdsproces, hvor intet kan løbe rundt, hvis ikke vi samarbejder eller hjælpes ad. Eleverne er rigtig gode til at hjælpe hinanden, og det vil vi gennem samtaler samt ”aha oplevelser” give eleverne en forståelse for, i den tid de er ved os. Det kan aldrig vides, hvad et menneske er i stand til at udvikle sig til.

Hvad sker der i kroppen?

Et af de vigtige hormoner, som samværet med heste er med til at stimulere, er oxytocin, også kaldet ”kærlighedshormonet”. Det produceres ved f.eks. kram, massage, eller når en nybagt mor ammer sit barn. Mennesker med et højt indhold af oxytocin i blodet er mere rolige og tillidsfulde.

Det er videnskabeligt bevist, at nærkontakt med heste øger oxytocinniveauet. Oxytocin får blodtrykket til at falde og gør os mere imødekommende; en imødekommenhed, der giver plads til udvikling af sociale kompetencer.

Mennesker med f.eks. autisme har på grund af sanseforstyrrelser svært ved berøring fra andre mennesker, mens det er nemmere med hesten, som bare står dér med sin ro og nærvær.

Generelt er dyr og naturen med til at øge tilgangen af de gode signalstoffer til hjernen, hvilket betyder, at mennesker med autisme og anden sårbarhed magter mere. Alt sammen er med til at fremme den personlige udvikling og øge selvværd og selvtillid, som denne gruppe har så hårdt brug for.