Land- og Skovbrug

Se vores værksteder indenfor landbrug.

Landbrug

​Landbruget er for dig, der har lyst til masser af frisk luft, dig som nyder de mange forskellige opgaver, der er i landbruget, opgaver som er skiftende i forhold til vind, vejr og årstiderne.

Gartneri og grønne områder

​Gartneriet er for dig, som har lyst til at arbejde indenfor det grønne område. I vores drivhus er der rig mulighed for at være med til at dyrke økologiske grønstager.

Du er med i processen fra grøntsagerne sås til det færdige resultat leveres hos en økologisk grønthandler i nærheden af Nr. Vestetrskov. Udover gartneriet er det også gartneriets ansvar, at vore grønne områder bliver passet og plejet.

Tømrer, skovbrug og pedel

Træværkstedet er for dig, som har lyst til at arbejde med både rutineopgaver, men også med forskellige bestillingsopgaver, som Shelter, bord- bænke- bordsæt, fuglehuse mm.

På træværkstedet er der rig mulighed for at følge træet fra vi fælder det i skoven til det bliver bearbejdet til tømmer. Derudover hører pedelopgaverne i Nr. Vesterskovs bygninger ind under dette værksted.

På vores landbrugsværksted lærer du:

 • At passe vores dyr, som er kødkvæg, islandske heste, høns og katten.
 • At dyrke markerne
 • At vedligeholde bygninger og maskiner
 • At vedligeholde og styrke dine færdigheder i praktisk dansk, matematik og samfundsmæssige forhold
 • At få viden, gå på mod og erfaringer
 • At begå dig på arbejdsmarkedet gennem eksterne praktikforløb, som samtidig kan afklare dit fremtidige forsørgelsesgrundlag
 • At køre traktor og tage traktorkørekort, hvis det er en del af din uddannelsesplan

På gartneriværkstedet lærer du:

 • At så, prikle og dyrke planter, som på Vesterskov hovedsagelig er grøntsager
 • At høste grøntsager og levere dem hos den lokale økologiske gartner.
 • At anvende og kende forskel på de forskellige redskaber
 • At køre havetraktor
 • At vedligeholde grønne områder
 • At få viden gå på mod og erfaringer
 • At vedligeholde og styrke dine færdigheder i praktisk dansk, matematik og samfundsmæssige forhold
 • At begå dig på arbejdsmarkedet gennem eksterne praktikforløb, som samtidig kan være med til at afklare dit fremtidige forsørgelsesgrundlag.

På træværkstedet får du:

 • Kendskab til værktøj og maskiner
 • Kendskab til materialer og træsorter
 • Kendskab til Fremstilling af forskellige ting i træ
 • Kendskab til træfældning, savværk og brændekløvning
 • Kendskab til vedligeholdelse og reparation af driftsbygninger
 • Styrket dine færdigheder i praktisk dansk, matematik og samfundsmæssige forhold.
 • Mulighed for at få viden, gå på mod og erfaringer
 • Kendskab til erhvervslivet gennem eksterne praktikforløb, som samtidig kan afklare dit fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk.

Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet.

Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.