Målgruppe og visitering

Vores primære målgruppe er unge mellem 17 og 39 år

Nr. Vesterskov rummer unge med særlige behov f.eks. sociale problemer, unge med generelle indlæringsvanskeligheder, sent udviklede, unge med svage sociale kompetencer, psykisk umodne eller unge med intellektuelle vanskeligheder.

Vores tilbud er også rettet mod unge mennesker, der har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold, der er tilpasset deres særlige situation.

Nr. Vesterskovs rammer er ikke velegnet til personer med væsentlige fysiske eller psykiske handicap. Nr. Vesterskov er ikke en behandlingsinstitution. Der kan ikke optages unge med misbrugsproblemer, voldelig adfærd eller problemer med kriminalitet.

Visitering

Henvendelse kan ske til Nr. Vesterskov. Henvendelsen kan være fra forældre, den unge, UU-vejleder eller sagsbehandler.

Visitation sker gennem den lokale sagsbehandler, og det er hjemkommunen, der bevilliger det egnede tilbud.

Bostøtten ydes efter Servicelovens §85. Det udarbejdes en selvstændig lejekontrakt mellem den unge og Nr. Vesterskov.

Forsørgelsesgrundlag

Den unge modtager sin personlige ydelse efter gældende regler. Hvis den unge bor på Nr. Vesterskov betales husleje, kost og aktiviteter af den unge.

Optagelse

Der er løbende optagelse af unge.