Ressourceforløb

Et Ressourceforløb på Nr. Vesterskov tager udgangspunkt i det, vi er gode til, nemlig praktisk arbejde i vore værksteder.

For mennesker med særlige behovet

Et Ressourceforløb på Nr. Vesterskov tager udgangspunkt i det, vi er gode til, nemlig praktisk arbejde i vore værksteder. Vi sammensætter derefter forløbet ud fra ønsker og behov hos den enkelte.

Nr. Vesterskov opretter et specielt ressourceteam, som personen tilknyttes. Teamet består af en værkstedsleder, som er fagligt uddannet, et pædagogisk personale og en sagsbehandler. Ressourceteamet vil fokusere på den enkeltes behov og evner, når de i samarbejde med ham/hende udarbejder et individuelt forløb.

Nr. Vesterskov har et stort netværk når det gælder eksterne praktikker. Når vi laver praktikaftaler er det med klare mål og en klar forventningsafstemning, således praktikken giver udvikling og udbytte til alle parter.

Nr. Vesterskov ser på det hele menneske. Det kommer i vort daglige samarbejde bl.a. til udtryk ved, at vi tillægger social adfærd en væsentlig betydning, når det gælder opbygning af relationer. Vi giver klar og tydelig reaktion og tilbagemelding på social adfærd.

Der er mulighed for botilbud med støtte.​