Tømrer, Skovbrug & Pedel

Tømrer/skovbrug/pedel

Træværkstedet er for dig, som har lyst til at arbejde med både rutineopgaver, men også med forskellige bestillingsopgaver, som shelter, bord- bænke- bordsæt, fuglehuse mm.

På træværkstedet er der rig mulighed for at følge træet fra vi fælder det i skoven til det bliver bearbejdet til tømmer. Derudover hører pedelopgaverne i Nr. Vesterskovs bygninger ind under dette værksted.

Det kan du lære

  • Kendskab til værktøj og maskiner
  • Kendskab til materialer og træsorter
  • Kendskab til Fremstilling af forskellige ting i træ
  • Kendskab til træfældning, savværk og brændekløvning
  • Kendskab til vedligeholdelse og reparation af driftsbygninger
  • Styrket dine færdigheder i praktisk dansk, matematik og samfundsmæssige forhold.
  • Mulighed for at få viden, gå på mod og erfaringer
  • Kendskab til erhvervslivet gennem eksterne praktikforløb, som samtidig kan afklare dit fremtidige forsørgelsesgrundlag

Økologisk Arealtilskud

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk.

Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet.

Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.