Vejlednings- og opkvalificeringsforløb

​På Nr. Vesterskov tilbyder vi afklaringsforløb til mennesker med særlige forudsætninger.

Vejledning og afklaringsforløb (LAB §32)​

​På Nr. Vesterskov tilbyder vi afklaringsforløb til mennesker med særlige forudsætninger.

I samarbejde med den unge, tager vi udgangspunkt i den enkeltes interesser og behov. I fællesskab arbejder vi på at afklare fremtidige muligheder for uddannelse og/eller beskæftigelse.

Vi tager udgangspunkt i det vi på Nr. Vesterskov er gode til, nemlig praktisk arbejde og en ugeplan, som sammensættes ud fra den enkeltes ønsker og behov.

Nr. Vesterskov har et stort netværk når det gælder eksterne praktikker, derfor er det muligt, at man i forløbet kan komme i eksterne praktikforløb i 1-5 dage om ugen. Når vi laver praktikaftaler er det med klare mål og en klar forventningsafstemning, således praktikken giver udvikling og udbytte til alle parter.

Nr. Vesterskov ser på det hele menneske. Det kommer i vort daglige samarbejde bl.a. til udtryk ved, at vi tillægger social adfærd en væsentlig betydning, når det gælder opbygning af relationer. Vi giver klar og tydelig reaktion og tilbagemelding på social adfærd.

Der er mulighed for botilbud med støtte.​